جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۹

محتوا با برچسب برداشت آلبالو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب برداشت آلبالو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 00:15

  شادمانه 30 دقیقه

 • 00:45

  دلنوازان 30 دقیقه

 • 01:15

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 01:30

  سینمایی 75 دقیقه

 • 02:45

  فرصت /باز پخش 30 دقیقه

 • 03:15

  گزیده ناخونک 15 دقیقه

 • 03:30

  مستند سیمای استان ها 30 دقیقه

 • 04:00

  سخنرانی 55 دقیقه

 • 04:55

  جلوه نیاز 20 دقیقه

 • 05:15

  گلشن وحی 45 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 06:15

  دعای عهد 15 دقیقه

 • 06:30

  روستا 30 دقیقه

 • 07:00

  پویا نمایی خردسال 15 دقیقه

 • 07:15

  صبحانه 60 دقیقه

 • 08:15

  پرسمان 30 دقیقه

 • 08:45

  مجموعه تلوزیونی 24 دقیقه

 • 09:09

  خورجین 36 دقیقه

 • 09:45

  مستند سیمای استانها 15 دقیقه

 • 10:00

  سفرنامه خراسان جنوبی 15 دقیقه

 • 10:15

  سیمای سلامت/ زنده 45 دقیقه

 • 11:00

  شب های پرستاره 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 10 دقیقه

 • 11:30

  کلاه قرمزی 20 دقیقه

 • 11:50

  شاهدان/ شهدای استان 5 دقیقه

 • 11:55

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 12:00

  نزدیک به آسمان 60 دقیقه

 • 13:00

  پویا نمایی 15 دقیقه

 • 13:15

  شب های زعفرونی/ تکرار 75 دقیقه

 • 14:30

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 14:45

  سینمایی 95 دقیقه

 • 16:20

  بازتاب/ تکرار 21 دقیقه

 • 16:41

  لاله های صادق 4 دقیقه

 • 16:45

  به سوی نیاز (ویژه اذان مغرب) 30 دقیقه

 • 17:15

  صد فرسخ (تکرار) 30 دقیقه

 • 17:45

  سیمای سلامت/ تکرار 45 دقیقه

 • 18:30

  ناخونک /باز پخش 30 دقیقه

 • 19:00

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 19:05

  تولیدی مرکز 10 دقیقه

 • 19:15

  ترنم 15 دقیقه

 • 19:30

  فصل انتخاب 30 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 30 دقیقه

 • 20:30

  مستند تولید مرکز 30 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی/ زنده 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 22:05

  بازتاب 40 دقیقه

 • 22:45

  منابع طبیعی 15 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:15

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب برداشت آلبالو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب برداشت آلبالو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب برداشت آلبالو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب برداشت آلبالو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب برداشت آلبالو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب برداشت آلبالو.

آغاز برداشت آلبالو و گیلاس در خراسان جنوبی

برداشت آلبالو و گیلاس از 90 هکتار سطح زیرکاشت در باغات خراسان جنوبی آغاز شد.سه‌شنبه، ۴ تیر ۱۳۹۸

                                           

                                           

محتوا با برچسب برداشت آلبالو.

برداشت 279 تن آلبالو و گیلاس در خراسان جنوبی

279 تن آلبالو و گیلاس از باغ های خراسان جنوبی برداشت شدسه‌شنبه، ۲ مرداد ۱۳۹۷

                                           

محتوا با برچسب برداشت آلبالو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد