جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹
  جهش تولید  

 

محتوا با برچسب اورژانس هوایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب اورژانس هوایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 75 دقیقه

 • 01:15

  فیلم سینمایی 90 دقیقه

 • 02:45

  نقش عشق 84 دقیقه

 • 04:09

  اذان صبج به افق بیرچند 16 دقیقه

 • 04:25

  گلشن وحی 65 دقیقه

 • 05:30

  سخنرانی 30 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 7 دقیقه

 • 06:07

  دعای عهد 48 دقیقه

 • 06:55

  رو به آبادی 65 دقیقه

 • 08:00

  صبحانه 60 دقیقه

 • 09:00

  مجموعه تلوزیونی 75 دقیقه

 • 10:15

  زندگی سلام (خانواده) 45 دقیقه

 • 11:00

  خبر 11 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 25 دقیقه

 • 11:45

  شاهدان/ شهدای استان 14 دقیقه

 • 11:59

  میان برنامه 79 دقیقه

 • 13:18

  شب های زعفرونی/ تکرار 72 دقیقه

 • 14:30

  فیلم سینمایی (تکرار) 90 دقیقه

 • 16:00

  خبر 16 45 دقیقه

 • 16:45

  پرسمان 165 دقیقه

 • 19:30

  قاب دوم گام دوم بازپخش 30 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 30 دقیقه

 • 20:30

  رویداد های ورزشی 30 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 22:15

  بازتاب 30 دقیقه

 • 22:45

  خنده بازار 15 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:19

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب اورژانس هوایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب اورژانس هوایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب اورژانس هوایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب اورژانس هوایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب اورژانس هوایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب اورژانس هوایی.

اورژانس هوایی طبس ششم کشور

اورژانس هوایی طبس از نظر تعداد پرواز و انتقال بیمار، ششم کشور شد.سه‌شنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

اخبار کوتاه شهرستانها ( 10 اردیبهشت )

اخبار کوتاه شهرستانها ( 10 اردیبهشت )شنبه، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

اخبار کوتاه شهرستانها (7 اردیبهشت )

اخبار کوتاه شهرستانها (7 اردیبهشت )سه‌شنبه، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

                                           

                                           

محتوا با برچسب اورژانس هوایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب اورژانس هوایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب اورژانس هوایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد