جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
  جهش تولید  

 

محتوا با برچسب تیم پزشکی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب تیم پزشکی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 00:15

  کارستان 60 دقیقه

 • 01:15

  فیلم سینمایی 75 دقیقه

 • 02:30

  مدرسه عشق 40 دقیقه

 • 03:10

  مستند 59 دقیقه

 • 04:09

  اذان صبج به افق بیرچند 16 دقیقه

 • 04:25

  گلشن وحی 65 دقیقه

 • 05:30

  سخنرانی 30 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 7 دقیقه

 • 06:07

  دعای عهد 13 دقیقه

 • 06:20

  مستند تولید مرکز 35 دقیقه

 • 06:55

  رو به آبادی 25 دقیقه

 • 07:20

  میزبان 40 دقیقه

 • 08:00

  صبحانه 60 دقیقه

 • 09:00

  مجموعه تلوزیونی 65 دقیقه

 • 10:05

  سیمای سلامت/ زنده 55 دقیقه

 • 11:00

  خبر 11 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 25 دقیقه

 • 11:45

  شاهدان/ شهدای استان 14 دقیقه

 • 11:59

  میان برنامه 6 دقیقه

 • 12:05

  فرصت -بازپخش 25 دقیقه

 • 12:30

  ناردونه-بازپخش 48 دقیقه

 • 13:18

  شب های زعفرونی/ تکرار 72 دقیقه

 • 14:30

  فیلم سینمایی (تکرار) 90 دقیقه

 • 16:00

  خبر 16 20 دقیقه

 • 16:20

  کنکور آسان 25 دقیقه

 • 16:45

  پرسمان 69 دقیقه

 • 17:54

  زندگی سلام-بازپخش 126 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 60 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 22:15

  بازتاب 45 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:19

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب تیم پزشکی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب تیم پزشکی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب تیم پزشکی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب تیم پزشکی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب تیم پزشکی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب تیم پزشکی.

استقرار تیم پزشکان اصفهانی در روستای سرچاه عماری خوسف

دومین کاروان سلامت نذر آب 3 از استان اصفهان به خراسان جنوبی سفر کرده و از امروز میهمان مناطق روستایی شهرستان خوسف است.دوشنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۹

                                           

                                           

محتوا با برچسب تیم پزشکی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب تیم پزشکی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب تیم پزشکی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد