جهش تولید | چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۳۹۹
  جهش تولید  

 

محتوا با برچسب شیرگ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب شیرگ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 00:15

  پرسمان 30 دقیقه

 • 00:45

  دلنوازان 30 دقیقه

 • 01:15

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 01:30

  سینمایی 75 دقیقه

 • 02:45

  نقش عشق 30 دقیقه

 • 03:15

  گزیده ناخونک 15 دقیقه

 • 03:30

  مستند سیمای استان ها 30 دقیقه

 • 04:00

  سخنرانی 55 دقیقه

 • 04:55

  جلوه نیاز 20 دقیقه

 • 05:15

  گلشن وحی 45 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 06:15

  دعای عهد 15 دقیقه

 • 06:30

  مستند تولید مرکز 30 دقیقه

 • 07:00

  پویا نمایی خردسال 15 دقیقه

 • 07:15

  صبحانه 60 دقیقه

 • 08:15

  پرسمان 30 دقیقه

 • 08:45

  مجموعه تلوزیونی 45 دقیقه

 • 09:30

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 09:45

  مستند سیمای استانها 30 دقیقه

 • 10:15

  زندگی سلام (خانواده) 45 دقیقه

 • 11:00

  خبر 11 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 10 دقیقه

 • 11:30

  طبیعت استان 20 دقیقه

 • 11:50

  شاهدان/ شهدای استان 5 دقیقه

 • 11:55

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 12:00

  نزدیک به آسمان 60 دقیقه

 • 13:00

  پویا نمایی 15 دقیقه

 • 13:15

  شب های زعفرونی/ تکرار 75 دقیقه

 • 14:30

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 14:45

  سینمایی 75 دقیقه

 • 16:00

  خبر 16 20 دقیقه

 • 16:20

  بازتاب/ تکرار 21 دقیقه

 • 16:41

  لاله های صادق 4 دقیقه

 • 16:45

  به سوی نیاز (ویژه اذان مغرب) 30 دقیقه

 • 17:15

  مستند 30 دقیقه

 • 17:45

  زندگی سلام (خانواده) 45 دقیقه

 • 18:30

  ناخونک 30 دقیقه

 • 19:00

  سفرنامه ی کویر -بازپخش 5 دقیقه

 • 19:05

  تولیدی مرکز 25 دقیقه

 • 19:30

  قاب دوم گام دوم بازپخش 30 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 30 دقیقه

 • 20:30

  رویداد های ورزشی 30 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی/ زنده 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 22:05

  بازتاب 40 دقیقه

 • 22:45

  خنده بازار 15 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:15

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب شیرگ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب شیرگ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب شیرگ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب شیرگ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب شیرگ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب شیرگ.

خدمت رسانی گروه‌های جهادی در روستای سیل زده شیرگ

گروه‌های جهادی در روستای سیل زده شیرگ در حال خدمت رسانی هستند.پنج‌شنبه، ۹ خرداد ۱۳۹۸

اسکان موقت ۳۵۰نفر در روستای شیرگ سربیشه

۳۵۰نفر از افراد گرفتار سیلاب در روستای شیرگ سربیشه اسکان موقت یافتند.پنج‌شنبه، ۲ خرداد ۱۳۹۸

                                           

                                           

محتوا با برچسب شیرگ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب شیرگ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب شیرگ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد