جهش تولید | شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹
  جهش تولید  

 

محتوا با برچسب اختراع.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب اختراع.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 00:15

  سفرنامه خراسان جنوبی 30 دقیقه

 • 00:45

  دلنوازان 30 دقیقه

 • 01:15

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 01:30

  سینمایی 90 دقیقه

 • 03:00

  میان برنامه 30 دقیقه

 • 03:30

  مستند سیمای استان ها 30 دقیقه

 • 04:00

  سخنرانی 55 دقیقه

 • 04:55

  جلوه نیاز 20 دقیقه

 • 05:15

  گلشن وحی 45 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 06:15

  دعای عهد 15 دقیقه

 • 06:30

  مستند تولید مرکز 30 دقیقه

 • 07:00

  پویا نمایی خردسال 15 دقیقه

 • 07:15

  صبحانه 60 دقیقه

 • 08:15

  پرسمان 30 دقیقه

 • 08:45

  مجموعه تلوزیونی 45 دقیقه

 • 09:30

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 09:45

  مستند سیمای استانها 30 دقیقه

 • 10:15

  زندگی سلام (خانواده) 45 دقیقه

 • 11:00

  خبر 11 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 10 دقیقه

 • 11:30

  طبیعت استان 20 دقیقه

 • 11:50

  شاهدان/ شهدای استان 5 دقیقه

 • 11:55

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 12:00

  نزدیک به آسمان 15 دقیقه

 • 12:15

  گزیده شب های زعفرونی - باز پخش 120 دقیقه

 • 14:15

  سینمایی 105 دقیقه

 • 16:00

  خبر 16 20 دقیقه

 • 16:20

  بازتاب/ تکرار 21 دقیقه

 • 16:41

  لاله های صادق 4 دقیقه

 • 16:45

  به سوی نیاز (ویژه اذان مغرب) 30 دقیقه

 • 17:15

  مستند 30 دقیقه

 • 17:45

  زندگی سلام (خانواده) 45 دقیقه

 • 18:30

  ناخونک 30 دقیقه

 • 19:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 19:15

  ترنم 15 دقیقه

 • 19:30

  فرصت -بازپخش 30 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 30 دقیقه

 • 20:30

  کشمو 30 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی/ زنده 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 22:05

  بازتاب 40 دقیقه

 • 22:45

  خنده بازار 15 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:15

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب اختراع.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب اختراع.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب اختراع.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب اختراع.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب اختراع.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب اختراع.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

                                           

محتوا با برچسب اختراع.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب اختراع.

اختراع قطعه کاهنده مصرف آب درکولرها آبی توسط مخترع بیرجندی

اختراع قطعه کاهنده مصرف آب درکولرها آبی توسط مخترع بیرجندیچهارشنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

اختراع دستگاه کولار گردنی هوشمند توسط دو جوان مبتکر بیرجندی

اختراع دستگاه کولار گردنی هوشمند توسط دو جوان مبتکر بیرجندییک‌شنبه، ۱۸ تیر ۱۳۹۶

پذیرش 19 طرح فناورانه در سازمان بسیج علمی خراسان جنوبی

19 طرح فناورانه در سازمان بسیج علمی خراسان جنوبی پذیرش شده است.یک‌شنبه، ۱۸ تیر ۱۳۹۶

جهاد علمی، نیروی محرکه توسعه همه جانبه

جهاد علمی، نیروی محرکه توسعه همه جانبهچهارشنبه، ۳ آذر ۱۳۹۵

                                           

محتوا با برچسب اختراع.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد