حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۱ مرداد ۱۳۹۷

 

  الف) شرح عملیات طریق القدس:...
مدت زمان : 2 دقیقه و 42 ثانیه
  حـضـرت امـام خـمـیـنـى( ره...
مدت زمان : 3 دقیقه و 38 ثانیه