رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸

98 زندانی جرائم غیرعمد ، چشم انتظار کمک - نمایش محتوای خبر

 

 

98 زندانی جرائم غیرعمد ، چشم انتظار کمک

98 زندانی جرائم غیرعمد ، چشم انتظار کمک هستند.

98 زندانی جرائم غیرعمد در خراسان جنوبی ، چشم امیدشان به نگاه های مهربان خیران است.

اربابی ، مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران گفت : این زندانیان به دلیل عدم توان پرداخت مهریه، دیه، بدهی مالی و نفقه زندانی هستند.

 آقای اربابی، با بیان اینکه برای آزادی این زندانیان 11میلیارد تومان نیاز است افزود: به این منظور جشن گلریزان در روز چهارشنبه 2 تیر در سالن غدیر بیرجند برگزار می شود.

 وی گفت: همچنین خیران می توانند کمک های نقدی خود را به شماره حساب 33333/06 نزد بانک سپه شعبه خیابان انقلاب بیرجند واریز کنند.

مدیر کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان جنوبی افزود: پارسال گذشت خانواده های شاکی بیشترین کمک را در آزادسازی زندانیان کرد به طوری که از 5 میلیارد و 400 میلیون تومان، شاکیان 3 میلیارد تومان آن را بخشیدند و 127 نفر زندانی آزاد شدند.

آقای اربابی افزود: هم اکنون هزار و400 خانواده زندانی تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان استان اند که سال گذشته 680 میلیون تومان به آنها کمک شده است.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی