جهش تولید | جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

88 درصد جمعیت شهری و 26 درصد جمعیت روستایی استان بهره مند از گاز طبیعی - نمایش محتوای خبر

 

 

88 درصد جمعیت شهری و 26 درصد جمعیت روستایی استان بهره مند از گاز طبیعی

Loading the player...

 

88 درصد جمعیت شهری و 26 درصد جمعیت روستایی استان بهره مند از گاز طبیعی