جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

70 مدرسه حاشیه راه های خراسان جنوبی نیازمند ایمن سازی - نمایش محتوای خبر

 

 

70 مدرسه حاشیه راه های خراسان جنوبی نیازمند ایمن سازی

alt

70 مدرسه حاشیه راه های خراسان جنوبی نیازمند ایمن سازی است.

ایمن سازی این مدارس نیازمند 210 میلیون تومان اعتبار است.

به گفته مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی، تاکنون حدود 75 مدرسه حاشیه راه های خراسان جنوبی ایمن سازی فیزیکی شده و حدود 70 مدرسه دیگر نیازمند ایمن سازی است.

نصری گفت: در پنج ماه نخست امسال نیز 10 مدرسه حاشیه راه های استان ایمن سازی فیزیکی شده است.

نصری افزود: تا پایان سال نیز حدود 20 مدرسه دیگر ایمن سازی خواهد شد.

وی با بیان اینکه ایمن سازی هر مدرسه نیازمند 3 میلیون تومان اعتبار است، بیان داشت: در هر سال حداقل 25 مدرسه حاشیه راه های استان ایمن سازی می شود.

منبع: معاونت اطلاعات و اخبار مرکز خراسان جنوبی