رونق تولید ملی | شنبه، ۱۶ آذر ۱۳۹۸

600 کیلومتر لوله گذاری در مسیر انتقال آب کشاورزی به منظور جلوگیری از هدر رفت آب - نمایش محتوای خبر

 

 

600 کیلومتر لوله گذاری در مسیر انتقال آب کشاورزی به منظور جلوگیری از هدر رفت آب

Loading the player...