رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۸

600 متقاضیواجد شرايط نوبت مسکن - نمایش محتوای خبر

 

 

600 متقاضیواجد شرايط نوبت مسکن

alt

600 متقاضی واجد شرايط پشت نوبت مسکن در خراسان جنوبی هستند

بيش از ۶۰۰ متقاضیواجد شرايط برایمسكن مهر در خراسان جنوبی هستند كه با توجه به كمبود زمين در نوبت قرار دارند.

مالكی مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به تحويل ۹ هزار و ۷۳۵ واحد مسكن مهر از ابتداي كليد خوردن پروژه مسكن مهر در استان، افزود: تكميل ۱۱ هزار و ۳۵۰ واحد مسكن مهر در برنامه امسال قراردارد كه هم اكنون در مرحله سفت كاری است.

وی افزود: سايت متقاضيان مسكن مهر به دليل كمبود زمين در استان بسته است اما به محض تأييد و واگذاري زمين، سايت براي ثبت نام باز مي شود.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی ادامه داد: ۹ هزار و ۹۰ واحد مسكن مهر استان آماده تحويل است كه به زودیبا حضور مقامات كشور به بهره برداریمیرسد.

مالکی از افتتاح فاز نخست محور مواصلاتیميل ۷۸ به ولايت فراه افغانستان خبر داد و گفت: در اين فاز ۳۵ كيلومتر از سربيشه به درح افتتاح می شود.

وی از آسفالت ۷۰ درصد راههایاصلیو ۶۰ درصد راههایروستايیاستانتاکنون خبر داد و گفت: اده ميل ۷۸ به فراه ۱۳۵ كيلومتر طول داردو عمليات اجرايیيكصد كيلومتر ديگر به محض تامين اعتبار آغاز میشود.

منبع: معاونت اطلاعات و اخبار مرکز خراسان جنوبی