جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

6/1 میلیمتر میانگین بارندگی استان در هفته گذشته - نمایش محتوای خبر

 

 

6/1 میلیمتر میانگین بارندگی استان در هفته گذشته

6/1 میلیمتر میانگین بارندگی استان در هفته گذشته

میانگین بارندگی استان در هفته گذشته 6/1 دهم میلیمتر بوده است.

در هفته گذشته حاجی آباد و درمیان با 12 میلیمتر بیشترین بارش ها را داشته اند.

اما گزارش ها همچنان حاکی از کاهش 36 درصدی بارندگی ها در سال زراعی جاری نسبت به سال قبل  است .

 میزان بارش ها در سال زراعی جاری تاکنون 3/63 میلیمتر بوده که این رقم در مدت مشابه پارسال 98 میلیمتر بوده است.

بیشترین بارندگی استان در سال زراعی جاری مربوط به سربیشه با 172 میلیمتر و کمترین بارندگی مربوط به بشرویه با 19 میلیمتر بوده است.

منبع : معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی