رونق تولید ملی | دوشنبه، ۴ شهریور ۱۳۹۸

58 هزار تن گندم، حاصل تلاش بی قفه 23 هزار گندم کار استان - نمایش محتوای خبر

 

 

58 هزار تن گندم، حاصل تلاش بی قفه 23 هزار گندم کار استان

Loading the player...

 

58 هزار تن گندم، حاصل تلاش بی قفه 23 هزار گندم کار استان