جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

57 کیلومتر از باندهای دوم جاده های استان زیر بار ترافیک - نمایش محتوای خبر

 

 

57 کیلومتر از باندهای دوم جاده های استان زیر بار ترافیک

57 کیلومتر از باندهای دوم جاده های استان زیر بار ترافیک می رود.

57 کیلومتر از باندهای دوم جاده های استان خراسان جنوبی زیر بار ترافیک می رود.

خضری -  گناباد، اسفهشاد -  زیرکوه ،قائن -  زیرکوه، بیرجند- سربیشه  و بیرجند- قاین  مسیرهایی است که دوبانده شده و هفته دولت زیر بار ترافیک می رود.

جعفری، مدیر کل راه و شهرسازی استان در جلسه ای مشترک با شوراهای اسلامی استان با بیان اینکه 80 کیلومتر دیگر از جاده های استان دوبانده شده و فقط علائم ندارد؛ گفت: 140 کیلومتر دیگر از باند های دوم جاده های استان آماده آسفالت است که برای تکمیل آنها به 100 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

قرائی، رئیس شوراهای اسلامی استان هم با اشاره به افزایش تصافات جاده ای گفت: باید سازمان مدیریت موضوع جاده های استان را در اولویت قرار دهد و نمایندگان استان هم ورود پیدا کنند و از مسئولان کشوری دعوت کنند تا با سفر به استان از جاده ها بازدید و اعتبار تخصیص دهند.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی