رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

5 قلوزایی یک بز در اسفدن - نمایش محتوای خبر

 

 

5 قلوزایی یک بز در اسفدن

یک بز در اسفدن 5 قلو به دنیا آورد.

در یک پدیده نادر ، بزی در اسفدن شهرستان قاین خراسان جنوبی 5 بزغاله به دنیا آورد .

لطف علی برزگر، صاحب این بز گفت: این بز 6 سال دارد و در 4 سال متوالی 2 قلو زاییده و امسال 5 بزغاله به دنیا آورده است .

وی گفت: تغذیه این دام چغندر و جو خشک و سبز است .

لطف علی برزگر 120 رأس دام دارد .

کارشناسان دامپزشکی علت 5 قلوزایی این بز را ژن و تغذیه سالم دام عنوان کردند .

منبع : معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی