سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

4 باستانی‌کار و مرشد استان بر کرسی کمیته‎های فدراسیون - نمایش محتوای خبر

 

 

4 باستانی‌کار و مرشد استان بر کرسی کمیته‎های فدراسیون

علیرضا شاعرزاده با اکثریت آرا به عنوان رییس کمیته مربیان فدراسیون ورزشهای پهلوانی و زورخانه‌ای انتخاب شد، علی اکبر درستکار، هم به عضویت این کمیته درآمد.

مهدی قمری و صادق گنجی نیز به ترتیب به عضویت کمیته های فنی و داوری مرشدان درآمدند.

در خراسان جنوبی حدود 700 باستانیکار و مرشد سازمان یافته در 22  گود زورخانه مشغول فعالیت میباشند.