جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

38 تا 40 درصد ظرفیت تولیدات کشاورزی کشور ، زیر پوشش بیمه - نمایش محتوای خبر

 

 

38 تا 40 درصد ظرفیت تولیدات کشاورزی کشور ، زیر پوشش بیمه

38 تا 40 درصد ظرفیت تولیدات کشاورزی کشور زیر پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی است .

جوادیان ، عضو هیأت مدیره صندوق بیمه کشاورزی کشور در جمع کارشناسان و بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان نهبندان خراسان جنوبی گفت: 38 تا 40 درصد ظرفیت تولیدات کشاورزی کشور زیر پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی است .

وی گفت : هم اکنون 50 درصد اراضی زراعی ، 25 درصد اراضی باغی ، 153 محصول کشاورزی ،  10 تا 12 درصد جمعیت دامی ، 20 تا 25 درصد عرصه های منابع طبیعی واگذار شده و 100 درصد جمعیت طیور کشور بیمه است .

آقای جوادیان افزود : امسال هزار و 150 میلیارد تومان برای پرداخت غرامت به کشاورزان و دامداران کشور در نظر گرفته شده که تا کنون 280 میلیارد تومان به بیمه گذاران پرداخت شده است .

عضو هیأت مدیره صندوق بیمه کشاورزی کشور همچنین گفت : برای کمک به کشاورزان و دامداران شهرستان نهبندان که به دلیل توانایی مالی پایین ، در پرداخت 30 درصد حق بیمه دامهایشان مشکل دارند ، تصمیم گرفته شده است که از محل بودجه اعتبارات فرمانداری نهبندان بخشی از این 30 درصد پرداخت شود و صندوق بیمه کشاورزی هم با اعمال ظرفیت تخفیف ، بخش دیگری از 30 درصد حق بیمه دام را برای این افراد تأمین کند .

همچنین با حضور آقای جوادیان دو دفتر بیمه محصولات کشاورزی و دامی در شهرستان نهبندان راه اندازی شد تا توسعه بیمه محصولات کشاورزی و دامی تسهیل شود .

منبع : معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی