رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

320 واحد مسکن مهر خوسف آماده تحویل - نمایش محتوای خبر

 

 

320 واحد مسکن مهر خوسف آماده تحویل

فرجامی فرماندار خوسف در شورای مسکن این شهرستان با اعلام این خبر گفت: هم اکنون 555 واحد دیگر نیز در حال ساخت است که تا 6 ماه آینده همه واحد های مسکن مهر این شهرستان  تحویل داده می شود  .