سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۴ تیر ۱۴۰۰

3 هزار نفر از بانوان روستایی و عشایر خراسان جنوبي عضو صندوق های خرد محلی - نمایش محتوای اقتصاد مقاومتی