جهش تولید | شنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۹

۸۰ درصد جمعیت سرایان، مشترک صدقات امدادند - نمایش محتوای خبر

 

 

۸۰ درصد جمعیت سرایان، مشترک صدقات امدادند

۸۰ درصد جمعیت سرایان، مشترک صدقات امدادند.

درسال گذشته ۸۰ درصد از کل جمعیت شهرستان سرایان، مشترک صدقات کمیته امداد امام خمینی(ره) می باشند.

اربابی، مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) سرایان گفت: کمیته امداد امام خمینی(ره) در شهرستان سرایان ۶ هزار و ۹۱۴ مشترک صدقات دارد و ۷ هزار و ۱۸۵ صندوق صدقه در سطح شهرستان نصب شده است.

اربابی افزود: از مجموع صندوق های تعبیه شده در سطح شهرستان سرایان، ۶هزار و ۹۱۴ صندوق کوچک، ۸۲ صندوق متوسط و  ۱۸۹ صندوق بزرگ می باشد.

وی کل صدقات جمع آوری شده در ۱۲ ماهه سال گذشته را ۲ میلیارد و ۱۱۴ میلیون ریال برشمرد.

وی افزود : کمک های مستقیم و غیر مستقیم مردم در طول سال ۹۴ به میزان ۱۱ میلیارد و ۵۹۴ میلیون ریال بوده است.

اربابی با مقایسه میزان صدقات جمع آوری شده و جمعیت مشترکین افزود: در حال حاضر، سهم هر شهروند در شهرستان سرایان از درآمدهای ناشی از صدقات ۶۰ هزار ریال می باشد.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان صدا و سیمای خراسان جنوبی