جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

گیاه دارویی و منحصر به فرد " وشاء " خراسان جنوبی در بازارهای اروپایی - نمایش محتوای خبر

 

 

گیاه دارویی و منحصر به فرد " وشاء " خراسان جنوبی در بازارهای اروپایی

alt

با صدور هفت تن و 400 کیلوگرم گیاه دارویی" وشاء " خراسان جنوبی به بازارهای جهانی، بیش از یک میلیارد و 330 میلیون تومان نصیب بهره برداران این گیاه در استان شد.ُ

100 درصد وشاء تولیدی خراسان جنوبی به کشورهای عربی ، خلیج فارس و اروپایی صادر می شود.

امسال هفت تن و 400 کیلوگرم گیاه دارویی" وشاء " از   107 هزار هکتار از اراضی استان خراسان جنوبی برداشت شده است که 100 درصد آن به بازارهای جهانی صادر شده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی  گفت: قیمت هر کیلوگرم وشاء در بازار استان 18 هزار تومان است.

به گفقته شریفی، مساحت کل رویشگاههای خراسان جنوبی یک میلیون هکتار است که 107 هکتار آن قابلیت برداشت محصول دارد.

" وشاء" گياهى چند ساله است داراى برگ هاى رشته اى فراوان وسبز رنگ وساقه ای ضخيم و قطور به ارتفاع حدود 2 متر با رنگ قهوه اى متمایل به زرد که محصول آن ميوه های مستطيلى پهن به رنگ قهوه اى- بنفش، در ابتدا كرك آلود و سپس بدون كرك است.

در مجارى ترشحى ساقه و ريشه گياه، شيره اى شيرى رنگ جريان دارد كه فرآورده دارويى آن محسوب مى شود و با ايجاد زخم و خراش تحت اثر عوامل مختلف طبيعى يا وارد آوردن خراش و زخم توسط ابزارهاى مخصوص از پوست ساقه و يا ناحيه يقه گياه مذكور به خارج ترشح مى شود که بوی نافذ وشدید آمونیاک آن مشخص است .

 وشاء در ماه هاى خرداد و تير جمع آورى وبه دو صورت اشكى و توده اى عرضه مى شود که حاوى 1تا3 درصد روغن فرار، 60 تا70 رزين و صمغى مشابه صمغ عربى است .

در طب قدیم وشا به صورت موضعى در درمان حساسيت پوستى مانند كهير، ضددرد و ضدالتهاب و به عنوان خلط آور و ضداسپاسم مورد استفاده قرار گرفته است.

اثرات ضدميكروبى روغن فرار اين گياه تائيد شده و مورد استفاده صنایع دارویی است.

این گیاه انحصارى ایران است.