سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

بازگشت به صفحه کامل

گیاهان کویر

گیاهان کویر


 

گیاهان کویر DesertPlants

برای زنده ماندن در کویر باید محکم بود، این شرط اساسی زنده ماندن در بادهای سوزان روز و شب های یخبندانش است. اگر ریشه ای همچون تاغ و گز نداشته باشی، شن ها و بادها امانت را می برند. برای زندگی در کویر باید صبور بود. شابد سال ها طول بکشد تا نم بارانی ببارد و خاک تشنه را تنها خیس و نه حتی سیراب کند. زندگی در کویر از انسان و گیاه و حیوان موجوداتی می سازد بی نظیر، پرطاقت، بزرگوار و یاری کننده هم، این گونه است که گز، حیوانات کوچک را در پایش پناه می دهد و شتر یاری گر انسان می شود.

گیاهان بیابان با توجه به توانایی سازگاریشان برای زیستن در اقلیم خشک، زمین های شور و یا شنی به ترتیب در زمره خشکی پسندها، شورپسندها و شن دوست ها قرار می گیرند. این سازگاری با تغییراتی در شکل درونی و ساختار درونی آن همراه است. برخی گیاهان بیابان مانند تاغ با سازگاری در اقلیم خشک، زمین های شور و یا شنی در هر سه دسته این گیاهان قرار می گیرند.

در نگاه بیشتر ببینید