جهش تولید | پنج‌شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹

گیاهان دارویی خراسان جنوبی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

گیاهان دارویی خراسان جنوبی

 

 

استفاده از گیاهان دارویی در استان خراسان جنوبی از قدیم بصورت بومی رواج داشته است ولی ناشناخته بودن داروهای شیمیائی و عوارض جانبی كه برای انسان ایجاد میكند سبب توجه روز افزون به استفاده ازگیاهان دارویی شده است . اغلب مواد مؤثر داروهایی كه در حال حاضر برای بیماران تجویز می شود از گیاهان دارویی استخراج می شود، از طرفی بدلیل اینكه عوارض جانبی این قبیل داروها كمتر است مورد توجه بیشتری قرار میگیرد . این بررسی ضمن معرفی برخی گونه های شاخص دارویی استان خراسان جنوبی اهمیت و نقش این گیاهان را در تولید داروهای مختلف نشان میدهد. داروهای گیاهی موجود در داروخانه ها كه در این بررسی به آن اشاره شده است نشانگر جنبه های كاربردی این گیاهان دارویی بعنوان ذخایر ارزشمند استان خراسان جنوبی بشمار می رود كه علاوه بر حفاظت و احیاء بهره برداری صحیح از گیاهان دارویی در عرصه های منابع طبیعی سبب بهبود سطح سلامت و ارتقای كیفیت زندگی مردم، ایجاد فرصتهای شغلی از طریق تولید اقتصادی گیاهان دارویی و فرآورده های آنها و احراز جایگاه شایسته و دستیابی به سهم مناسبی از بازار جهانی گیاهان دارویی را كسب خواهد نمود.

در نگاه بیشتر ببینید