رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۳ شهریور ۱۳۹۸

گوشه از پشت صحنه ارتباط زنده مراسم تفاهم نامه بنیاد برکت با استان - نمایش محتوای خبر

 

 

گوشه از پشت صحنه ارتباط زنده مراسم تفاهم نامه بنیاد برکت با استان

ارتباط زنده مراسم تفاهم نامه بنیاد برکت با استان
 به تهیه کنندگی: مهدی مودی
پشتیبانی فنی و ارتباطات زمینی و ماهواره ای :
عباس یارابراهیمی
مجری : احمد حسینی مقدم ودستیار تصویر بردار :امیرحسین مودی