جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

گشایش نمایشگاه کایکاتور با عنوان مٌسکن شیرین در بیرجند - نمایش محتوای خبر

 

 

گشایش نمایشگاه کایکاتور با عنوان مٌسکن شیرین در بیرجند

در این نماشگاه 35 اثر  از کاریکاتوریست خوش ذوق بیرجندی به نمایش گذاشته شده است.