سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

گردش علمی - نمایش محتوای صدا

 

 

گردش علمی

 

این برنامه دارای طرح ابتکاری جدیدی است . یک نفر معلم یا استاد دانشگاه ، گروهی از دانشجویان و دانش آموزان را سوار بر اتوبوس با خود به گردش علمی می برد و در ایستگاههای مختلفی از اتوبوس پیاده می شوند و در هر ایستگاه با یک مطلب علمی یا سوژه علمی مواجه می شوند و دانش آموزان و دانشجویان سوالات خود را در مورد موضوع یا سوژه مطرح می کنند. گزارشگر برنامه نقش استاد دانشگاه یا معلم را بازی می کند و گروه نمایش هم نقش دانش آموزان و دانشجویان را بازی می کنند. ایستگاههای مختلف که همان آیتم های برنامه هستند به شرح ذیل است :

1- معرفی یک اختراع از زبان خود مخترع

2- رویدادهای علمی هفته گذشته  استان

3- جدیدترین فناوری های دنیا در عرصه های مختلف

4- معرفی مراکز علمی استان

5- معرفی پایان نامه ها و پژوهش های علمی استان

6- معرفی کتاب های علمی

7- ارتباط تلفنی در رابطه با موضوعات متنوع با کارشناسان مختلف

تمامی این آیتم ها یا از طریق گروه نمایش و یا از طریق افراد حقیقی اجرا می گردد.مثلاً آیتم  اختراع و ارتباط تلفنی  با کارشناسان توسط افراد حقیقی و بخش های دیگر توسط گروه نمایش اجرا می شود.

این برنامه جمعه ها از ساعت 17:05 از صدای خراسان جنوبی پخش می گردد .

عوامل برنامه

تهیه کننده: محمدحسین برهانی

نویسنده: مریم دهقان تنها

گوینده1: محمد حسین برهانی

گزارشگر: محمد حسین برهانی