رونق تولید ملی | شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۸

کمک 145 ميليون ريالي حجاج به مرکز شيمي درماني بيرجند - نمایش محتوای خبر

 

 

کمک 145 ميليون ريالي حجاج به مرکز شيمي درماني بيرجند

alt

زائران حج تمتع بيرجند 145 ميليون ريال به مرکز شيمي درماني بیرجندکمک کردند.

مديرحج وزيارت خراسان جنوبی گفت: با درج فراخوان مديريت حج وزيارت وتشويق حجاج به کمک براي ساخت راديوتراپي وشيمي درماني شرق کشورکه در بيرجند درحال احداث است، حجاج یک کاروان تمتع 145 ميليون ريال به مرکزشيمي درماني استان کمک کردند.

نوفرستي افزود: اين مبلغ قسمتي ازکمک حجاج يکي ازهشت کاروان است و تعدادی از زائران نيز آمادگي خود رابراي شرکت دراين طرح خداپسندانه و اختصاص تمام يا قسمتي از هزينه وليمه خود به اين امر اعلام کردند.

سال گذشته بيش از يک ميليارد ريال توسط حجاج خراسان جنوبی برای ساخت بیمارستان شیمی درمانی اختصاص یافت که بازتاب بسيار مثبتي درکشور داشت.

منبع: معاونت اطلاعات واخبار مرکز خراسان جنوبی