جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

کمک خیران به بخش دیالیز بیمارستان شفای بشرویه - نمایش محتوای خبر

 

 

کمک خیران به بخش دیالیز بیمارستان شفای بشرویه

خیران به بخش دیالیز بیمارستان شفای بشرویه کمک کردند.

خیران بشرویه ای 15 میلیون تومان برای توسعه فضای فیزیکی بخش دیالیز بیمارستان شفای این شهر کمک کردند.

مهدی عامری، رئیس بیمارستان شفای بشرویه گفت: تاکنون برای توسعه فیزیکی بخش دیالیز این بیمارستان 20 میلیون تومان هزینه شده که 15 میلیون تومان با کمک خیران و 5 میلیون تومان از محل اعتبارات داخلی بیمارستان تأمین شده است.

مهدی عامری، پیشرفت طرح توسعه بخش دیالیز بیمارستان شفای بشرویه را 20 درصد عنوان کرد و افزود: توسعه فضای فیزیکی بخش دیالیز بیمارستان از سه ماه قبل آغاز شده اما به دلیل آنکه اعتبار خاصی برای آن در نظر گرفته نشده است، برای اجرای آن نیازمند کمک خیران هستیم.

وی با بیان اینکه هم اکنون 3 دستگاه دیالیز در این بخش فعال است گفت: شهرستان بشرویه 11 بیمار دیالیزی دارد.   

رئیس بیمارستان شفای بشرویه افزود: در صورت توسعه این فضا می توان 5 یا 6 دستگاه دیالیز در این بخش فعال کرد تا دیگر نیازی به مراجعه بیماران دیالیزی بشرویه به دیگر شهرها نباشد.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی