سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲ تیر ۱۴۰۰

کمبود تعرفه رأی در سه شهرستان خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

کمبود تعرفه رأی در سه شهرستان خراسان جنوبی

سه شهرستان خراسان جنوبی دچار تعرفه رأی شدند.

جانشین رئیس ستاد انتخابات خراسان جنوبی از تامین تعرفه در سه شهرستانی که با کمبود تعرفه مواجه شده بودند خبر داد.

کافی افزود: در برخی روستاهای شهرستان سربیشه و بیرجند تعرفه شوراها با کمبود مواجه شده بود که به مقدار تقاضا تامین شد.

وی بیان داشت: همچنین در شهرستان نهبندان نیز تعرفه ریاست جمهوری با کمبود مواجه شد که آن هم به مقدار تقاضا تامین شد.

منبع : اطلاعات و اخبار خراسان جنوبی

alt