رونق تولید ملی | جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۸

کشت رقم جدید گندم در 14 هکتار از زمین های کشاورزی زیرکوه - نمایش محتوای خبر

 

 

کشت رقم جدید گندم در 14 هکتار از زمین های کشاورزی زیرکوه

Loading the player...

 

کشت رقم جدید گندم در 14 هکتار از زمین های کشاورزی زیرکوه