سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲ تیر ۱۴۰۰

کشت الگویی ارقام جدید غلات در نهبندان - نمایش محتوای خبر

 

 

کشت الگویی ارقام جدید غلات در نهبندان

کشت الگویی ارقام جدید غلات در نهبندان اجرا می شود.

15رقم جدید بذر گندم و جو به عنوان الگوی تولید در شهرستان نهبندان کشت شد.

مالکی، مدیر جهاد کشاورزی نهبندان گفت: در این مزرعه 9 رقم جو و شش رقم جدید گندم در 500 متر مربع کشت شد.

آقای مالکی افزود: این ارقام که به صورت مقایسه ای کشت می شود با تعیین میزان عملکرد تولید در هر هکتار، برای کشت در سال های آتی به کشاورزان معرفی می شود.

امی بی بی8716، ام 9014، ام بی92.9، نیک ، گوهران، ام بی 9210 و ام بی دی 9012 ، ارقام تریتیکاله ، پاز و سندباد از ارقام جو و چمران دو، سیوران ، پارسی ، بهاران ، مهرگان ، پیشتاز از ارقام گندم کشت شده است.

امسال دو هزار و 500 هکتار از اراضی کشاورزی نهبندان زیرکشت گندم و جو رفت.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی