سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲ تیر ۱۴۰۰

کشت ارقام جدید غلات در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بیرجند - نمایش محتوای خبر

 

 

کشت ارقام جدید غلات در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بیرجند

ارقام جدید غلات در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بیرجند کشت شد.

11 رقم جدید گندم و جو در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بیرجند کشت شد.

آرزمجو، رئیس ایستگاه تحقیقات کشاورزی محمدیه بیرجند گفت: در سال زراعی جاری 25 هکتار از اراضی این ایستگاه زیر کشت گندم رفت که از این مقدار در 10 هکتار بذور پرورشی از جمله ارقام ارگ، پیشگام، نارین، سیروان، افق و شاوور کشت شد.

آقای آرزمجو افزود: همچنین از 48 هکتار سطح زیرکشت جو، در 11 هکتار آن بذور پرورشی شامل ریحان، گوهران، یوسف، نصرت و خاتم کشت شد.

وی سازگاری با شرایط آب و هوایی، آب و خاک شور منطقه و عملکرد بالا در این منطقه را از مزایای ارقام کشت شده در این مرکز عنوان کرد و گفت: این ارقام پس از برداشت در اختیار شرکت ها برای استفاده کشاورزان در سال زراعی آینده قرار می گیرد.

در سال زراعی گذشته 22 تن گندم و 46 تن جو پرورشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بیرجند برداشت شد.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی