رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۸

کتاب چهره ها در حماسه كربلا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کتاب چهره ها در حماسه كربلا

Loading the player...

کتاب « چهره ها در حماسه كربلا » اثر محمد باقر پور امینی می باشد .

كتاب، مرجع كاملی است درباره‌ی افرادی كه به شكل‌های مختلف در حادثه‌ی عاشورا نقش داشته‌اند. حادثه ها را چهره ها رقم می زنند، از همین رو شناخت آنان از جنبه های گوناگون، عبرت آموز است. در حماسه كربلا ـ كه از حوادث شگفت و ماندگار تاریخ است ـ چهره هایی هستند كه با ایمان و رشادت مثال زدنی به سوی حق شتافتند و در مقابل نیز چهره های دیگری هستند كه دنیاپرستی، مرگ گریزی، قدرت خواهی و عوام زدگی عقل و خردشان را ربود و شقاوت را نصیبشان ساخت.

این اثر با استفاده از منابع معتبر، شرح مفصلی است از آن حادثه سترگ و چهره های نیك و بدی كه آن را خلق كردند. این كتاب پنج فصل دارد. فصل اول به سید شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اختصاص دارد. فصل دوم به پیشگامان از اهل بیت (ع) و اصحاب می‌پردازد. فصل سوم شرح حال ره‌یافتگانی است كه از دنیای گمراهی و ضلالت به نور راه یافتند. فصل چهارم و پنجم نیز به زیانكاران و ستمگران می‌پردازد. نویسنده در بخش اول كتاب شرح مفصلی از زندگی امام حسین و زندگی سیاسی ایشان كه نهایتا به واقعه كربلا منجر شد، ارائه می‌دهد. در این بخش نویسنده راهنمای كاملی نیز از مسیر حركت امام از مكه تا كربلا ارائه كرده است. در بخش‌های بعد نیز شخصیت‌های مختلف درگیر در این واقعه‌ی تاریخی به ترتیب ذیل گروه‌هایی همچون "پیش‌گامان"، "ره‌یافتگان"، "زیان‌كاران" و "ستم‌كاران" به تفصیل معرفی شده‌اند.

فصل اول كتاب با این جملات آغاز می‌شود: "حسین بن علی (ع) در سوم شعبان سال چهارم هجری در مدینه به دنیا آمد. پیامبر اكرم (ص)، نام بهشتی "حسین" را كه تا آن زمان در میان اعراب جاهلی معروف نبود، برای دومین نواده‌اش برگزید و چون به دیدنش رفت، او را در آغوش گرفت و پس از گفتن اذان و اقامه در دو گوش راست و چپ وی، با نگاه به او گریست و در پاسخ فردی كه سبب را جویا شده بود، فرمود: او را بعد از من گروهی ستم‌گر خواهند كشت، خداوند شفاعتم را به ایشان نرساند. هفت سال نخست زندگی حسین (ع) با سال‌های پایانی عمر رسول خدا (ص) قرین بود. پیامبر در خانه، كوچه، مسجد، منبر و هر جای دیگر، نوه خردسالش را بزرگ می‌داشت و پرتویی از علاقه‌اش را نسبت به او، به مردم نشان می‌داد. یعلی بن مره می‌گوید: روزی شاهد بودم كه پیامبر در كوچه به سمت حسین رفت و دست‌های خود را گشود و او را گرفت؛ یك دست را زیر چانه و دست دیگرش را پشت سر او گذارد و حسین را بوسید و فرمود: حسین منی و انا من حسین، احب الله من احب حسینا؛ ..."

كتاب چهره‌ها در حماسه كربلا، 368 صفحه دارد و شمارگان آن سه هزار نسخه است عناوین اصلی كتاب شامل: مقدمه؛ سید شهیدان؛ سال‌های آغازین؛ روزگار پدر؛ با تنهایی‌های برادر؛ نفی قدرت یزید؛ از مدینه تا مكه؛ تلاش برای دگرگونی؛ پیش گامان؛ ره یافتگان؛ ابوالحتوف بن حرث انصاری عجلانی؛ بكر بن حی تمیمی‌؛ جوین بن مالك تمیمی‌؛ حارث بن امرء القیس كندی؛ حر بن یزید ریاحی؛ حلاس بن عمرو ازدی راسبی؛ زهیر بن سلیم ازدی؛ زهیر بن قین بجلی؛ سعد بن حرث انصاری عجلانی؛ ضرغامة بن مالك؛ عبدالرحمن بن مسعود بن حجاج؛ عبدالله بن بشر خثعمی‌؛ عمرو بن ضبعه ضبعی؛ قاسم بن حبیب بن ابی بشیر ازدی؛ مسعود بن حجاج تیمی‌؛ موقع بن ثمامه صیداوی؛ نعمان بن عمرو ازدی راسبی؛ یزید بن زیاد ابی شعثاء كندی؛ زیان كاران؛ احنف بن قیس تمیمی‌؛ ضحاك بن عبدالله مشرقی؛ طرماح بن عدی؛ عبدالله بن عمر؛ عبیدالله بن حر جعفی؛ عمرو بن عبیدالله بن معمر؛ عمرو بن قیس مشرقی؛ فراس بن جعده مخزومی‌؛ قیس بن هیثم سلمی‌؛ مالك بن مسمع بكری؛ مالك بن نضر ارحبی؛ مسعود بن عمرو ازدی؛ منذر بن جارود؛ هرثمة بن ابی مسلم؛ یزید بن مسعود نهشلی؛ ستمكاران؛ اخنس بن مرثد حضرمی‌؛ اسماء بن خارجه فزاری؛ اسود بن خالد ازدی؛ اسحاق بن حویه حضرمی‌؛ اسید بن مالك؛ بحر بن كعب؛ بدیل بن صریم؛ بشر بن خوط همدانی؛ جریر بن مسعود حضرمی‌؛ حجار بن ابجر بجلی؛ حرملة بن كاهل اسدی؛ حصین بن نمیر سكونی؛ حكیم بن طفیل سنبسی؛ خولی بن یزید اصبحی؛ ذوید مولی عمر بن سعد؛ رجاء بن منقذ عبدی؛ رستم؛ رضی بن منقذ عبدی؛ زحر بن قیس؛ زرعة بن ابان بن دارم؛ زرعة بن شریك تمیمی‌؛ زید بن رقاد جنبی؛ سالم بن خیثمه جعفی؛ سالم؛ سرجون رومی‌؛ سنان بن انس نخعی؛ شبث بن ربعی مذحجی؛ شریح قاضی؛ شمر بن ذی الجوشن؛ صالح بن وهب جعفی؛ عامر بن نهشل تیمی‌؛ عبدالرحمان بن حصین ازدی؛ عبدالله بن حوزه تمیمی‌؛ عبدالله بن خشكاره بجلی؛ عبدالله بن عقبه غنوی؛ عبدالله بن قطبه طائی؛ عبیدالله بن زیاد؛ عثمان بن خالد جهنی؛ عزرة بن قیس احمسی؛ علی بن قرظه انصاری؛ عمر بن سعد؛ عمرو بن حجاج زبیدی؛ عمرو بن سعد بن نفیل ازدی؛ عمرو بن سعید اشدق؛ عمرو بن صبیح صیداوی؛ قیس بن اشعث كندی؛ كثیر بن عبدالله شعبی؛ كعب بن جابر ازدی؛ لقیط بن یاسر جهنی؛ مالك بن نسر كندی؛ محمد بن اشعث؛ مروان بن حكم؛ مرة بن منقذ عبدی؛ مسروق بن وائل؛ مسلم بن عبدالله بن ضبابی؛ مهاجر بن اوس؛ نصر بن خرشة صنانی؛ هانی بن ثبیت حضرمی‌؛ واخط بن ناعم؛ یزید بن حارث؛ یزید بن معاویه؛ یزید بن معقل؛ یسار؛ پاورقی