رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸

کاهش 42 درصدی بارندگی های استان در سال زراعی جاری - نمایش محتوای خبر

 

 

کاهش 42 درصدی بارندگی های استان در سال زراعی جاری

بارندگی های استان در سال زراعی جاری 42 درصد کاهش یافته است.

خراسان جنوبی باز هم هفته بی بارانی را سپری کرد .

بارندگی ها در سال زراعی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 43 درصد کاهش داشته است.

میانگین بارندگی استان خراسان جنوبی در سال جاری 30 میلی متر، سال گذشته 53 میلی متر و سال 1392 به میزان 66 میلی متر بوده است.

امسال بشرویه با هفت میلی متر کمترین و قاین با 60 میلی متر بیشترین بارندگی را داشته اند.

منبع : معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی