جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

کاهش 36 درصدی میانگین بارندگی نسبت به سال گذشته - نمایش محتوای خبر

 

 

کاهش 36 درصدی میانگین بارندگی نسبت به سال گذشته

کاهش 36 درصدی میانگین بارندگی نسبت به سال گذشته

میانگین بارندگی نسبت به سال گذشته کاهش 36 درصدی داشته است.

میانگین بارندگی هفته گذشته در استان خراسان جنوبی 3.2 میلیمتر بوده است.

بیشترین بارندگی در ایستگاه هواشناسی قاین با 10 میلیمتر ثبت شده است.

میزان بارندگی در برخی از شهرستانهای استان نیز صفر گزارش شده است.

به گفته کارشناس هواشناسی میانگین بارندگی سال زراعی جاری در ایستگاه های هواشناسی استان 66 میلیمتر است که نسبت به سال گذشته 36 درصد کاهش یافته است.

منبع : معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی