سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

کاهش کسری مخازن آب با نصب کنتورهای هوشمند - نمایش محتوای خبر

 

 

کاهش کسری مخازن آب با نصب کنتورهای هوشمند

کسری مخازن آب با نصب کنتورهای هوشمند کاهش یافت.

نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های آب کشاورزی، کاهش کسری مخازن آب خراسان جنوبی را 25 میلیون متر مکعب کاهش داد.

حسین امامی، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: نصب کنتورهای هوشمند از سال 1390 در استان آغاز شده که تا کنون هزار و 669 چاه کشاورزی در خراسان جنوبی به کنتور هوشمند مجهز شدند.

حسین امامی افزود: با نصب این تعداد کنتور هوشمند، کسری مخازن آب خراسان جنوبی از 185 میلیون متر مکعب به 160 میلیون متر مکعب کاهش یافته است.

وی کاهش میزان مصرف و هدر رفت آب و تغییر الگوی کشت را از اهداف اجرای طرح نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای کشاورزی عنوان کرد.

با نصب کنتورهای هوشمند آب، سهم هر کشاورز برای برداشت آب از چاه‌های کشاورزی مشخص و از برداشت بی رویه آب از سفره‌های زیر زمینی جلوگیری می ‌شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: حدود 200 چاه کشاورزی دیگر در خراسان جنوبی تا پایان امسال به کنتور هوشمند تجهیز می شود.

منبع : معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی