سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

کاهش مصرف آب و برق با نصب کنتورهای هوشمند - نمایش محتوای خبر

 

 

کاهش مصرف آب و برق با نصب کنتورهای هوشمند

مصرف آب و برق با نصب کنتورهای هوشمند کاهش می یابد.

نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های آب کشاورزی خراسان جنوبی، مصرف آب را 9 درصد و مصرف برق را 8 درصد کاهش داده است .

با اجرای طرح نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای آب کشاورزی خراسان جنوبی از سال 90 ، تاکنون هزار و 653 چاه کشاورزی در استان به کنتور هوشمند مجهز شدند .

حسین امامی ، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: پیش از نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای کشاورزی، کسری مخازن آب استان 185 میلیون متر مکعب بود که این کسری اکنون به 170 میلیون متر مکعب کاهش یافته است .

حسین امامی افزود: با نصب کنتورهای هوشمند آب، سهم هر کشاورز برای برداشت آب از چاه‌های کشاورزی مشخص و از برداشت بی رویه آب از سفره‌های زیر زمینی جلوگیری می ‌شود.

وی گفت: کاهش میزان مصرف آب، کاهش هدررفت آب و تغییر الگوی کشت از اهداف اجرای طرح نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای کشاورزی خراسان جنوبی است.

هنوز 300 چاه کشاورزی در خراسان جنوبی فاقد کنتور هوشمند است که باید بر روی آنها نصب شود.

منبع : معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی