جهش تولید | دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹

کاشت نهال برای ایمنی قطار - نمایش محتوای خبر

 

 

کاشت نهال برای ایمنی قطار

برای ایمنی قطار در طبس نهال کشت شد.

با هدف تثبیت شن های روان، کمربند حفاظتی خطوط ریلی در ایستگاه تل حمید شهرستان طبس احداث شد.

محمد ابراهیم اقبالی، مدیر کل راه آهن شرق گفت: در این طرح  گونه های مقاوم گیاهی به وسعت ۴۰ هکتار در سه مرحله  از پارسال تاکنون کاشته شده است.

محمد ابراهیم اقبالی افزود: هجوم شن های روان و انباشت ماسه علاوه بر خسارت های بسیار سنگین به خط و ابنیه راه آهن مانع سیر روان قطارها و در مواردی باعث به خطر افتادن ایمنی قطارها و بروز حوادث و سوانح ناگوار ریلی می شود.

این ناحیه ریلی با بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر خط آهن بزرگترین منطقه ریلی کشور است که به دلیل قرارگرفتن در مناطق مختلف جغرافیایی دارای شرایط اقلیمی متفاوت و متنوعی است.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی