جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

کارگاه تولید اقلام بهداشتی، قرارگاه مردمی مقابله با کرونا در حسینیه شهدای گمنام آیسک - نمایش محتوای خبر

 

 

کارگاه تولید اقلام بهداشتی، قرارگاه مردمی مقابله با کرونا در حسینیه شهدای گمنام آیسک

کارگاه تولید اقلام بهداشتی، قرارگاه مردمی مقابله با کرونا در حسینیه شهدای گمنام آیسک

 کارگاه تولید اقلام بهداشتی، قرارگاه مردمی مقابله با کرونا در حسینیه شهدای گمنام آیسک
در این کارگاه در هر شیفت 25 نفر از خواهران، ماسک و دستکش تولید می کنند.