سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲ تیر ۱۴۰۰

کارنامه موفق خبر استان در خرداد ماه - نمایش محتوای خبر

 

 

کارنامه موفق خبر استان در خرداد ماه

کارنامه موفق خبر استان در خرداد ماه

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاونت خبر خراسان جنوبی در خبر های مکتوب رتبه چهار در بین مراکز استانها وهمچنین گزارش "هم دلی دوملت ایران و افغانستان" از آقای سید محمدرضا حسینی به عنوان گزارش فاخر مورد تقدیر ویژه قرار گرفت.