سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

چهره زمستانی بیرجند - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

چهره زمستانی بیرجند

سرزمین طلای سرخ جامه سفید بر تن کرد، به دنبال کاهش دمای هوا در خراسان‌جنوبی روز پنجشنبه برف زمستانی، جامه سرزمین طلای سرخ را سفید پوش کرد. کاهش محسوس دمای هوا که از عصر روز چهارشنبه در نقاط مختلف خراسان‌جنوبی آغاز شده بود، با بارش برف زمستانی شدت یافت. بارش نزولات آسمانی از چهره‌ای متفاوت را به بیرجند داده و زمستانی پر‌بار را برای سرزمین طلای سرخ رقم زد. بارش برف در آخر ماه نزول برکت( ماه بهمن ) جشن مردم را در این ماه کامل کرد تا مردم استان خراسان جنوبی با خوشحالی به استقبال سال جدید بروند. آنچه بیش از هر چیز دیگری بر شادمانی این بارش افزوده، استقبال چشمگیر و پر شور مردم عزیز ایران در راهپیمایی 22 بهمن بود که هدیه آسمانی شیرینتر شد. مردم خراسان جنوبی امیداورند تا پایان سال بارش رحمت الهی بر سر آنها ادامه یابد تا نوید یک سال خوب را برای آنها داشته باشد.

در نگاه بیشتر ببینید