جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

چاپ 98 مقاله از دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند در مجلات بین المللی - نمایش محتوای خبر

 

 

چاپ 98 مقاله از دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند در مجلات بین المللی

مقالاتISI؛ مجموع مقالات علمی و پژوهشی بین المللی که در نشریات دارای درجه علمی به چاپ می رسد.

از ابتدای امسال 98 مقاله از دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند در مجلات بین المللی چاپ شده که نسبت به پارسال  70 درصد افزایش دارد.