رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۸

چاپ مقاله علمی دانشگاه بیرجند در ژورنال تصفیه آب آمریکا - نمایش محتوای خبر

 

 

چاپ مقاله علمی دانشگاه بیرجند در ژورنال تصفیه آب آمریکا

مقاله علمی تصفیه آب دانشگاه بیرجند در ژورنال تصفیه آب آمریکا به چاپ رسید .

مدیر گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند  گفت : عنوان این مقاله ، مطالعه جذب یون کادمیوم دوظرفیتی از محلولهای آبی با استفاده از جاذب طبیعی لوفا  است که در ژورنال  تصفیه آب آمریکا به چاپ رسیده است .

دکتر شهیدی افزود : این ژورنال ، با نام  desalination and water threat ment  در خصوص چگونگی روشهای تصفیه آب و ارزیابی آن در نقاط مختلف جهان ، مطالب علمی چاپ می کند.

دکتر شهیدی با بیان اینکه مقاله جذب یون کادمیوم دوظرفیتی از محلولهای آبی با استفاده از جاذب طبیعی لوفا ، جزء  مقالات ISIمی باشد گفت : در این مقاله ، تحقیق محققان دانشگاه بیرجند در خصوص کاهش عناصر سنگین آب شهرستان بیرجند با استفاده از گیاه خودرو لوفا ارائه شده است .

 آب شهرستان بیرجند به دلیل داشتن مقدار  بیش از حدعناصرسنگین  نظیر کادمیوم ، تا کنون به صورت شیمیایی تصفیه می شد که محققان بیرجندی توانستند با استفاده از گیاه خودرو لوفا که در شمال کشور می روید و بدون استفاده است ، این عناصر را کاهش دهند .

این مقاله در ژورنال تصفیه آب آمریکا  به زبان انگلیسی  چاپ شده است .