جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

چاپ مقاله تحقیقاتی دانشگاه بیرجند در معتبر ترین مجله انجمن شیمی آمریکا - نمایش محتوای خبر

 

 

چاپ مقاله تحقیقاتی دانشگاه بیرجند در معتبر ترین مجله انجمن شیمی آمریکا

alt

مقاله گروه تحقیقاتی دانشگاه بیرجند در معتبرترین مجله انجمن شیمی آمریکا چاپ شد .

این مقاله به سرپرستی دکتر عبدالرضا رضایی فرد عضو هیات علمی گروه شیمی این دانشگاه در مجله شیمی انجمن شیمی امریکا پذیرش و چاپ شد .

در این مقاله از نوع جدیدی پلی اکسومتال های نانو ساختاری برای اپوکسایش هوازی ترکیبات اولفینی در آب که از نظر صنعتی و دارو سازی حائز اهمیت است بطور موفقیت آمیزی استفاده شده است .

عضو هیأت علمی گروه شیمی دانشگاه بیرجند گفت : این کاتالیزور که به توپ غول پیکر نیز مشهور است ،کارایی و گزینش پذیری بالایی در واکنش مورد نظرنشان داده است بطوری که محصولات نا مطلوب که اغلب در اکسایش هوازی ترکیبات آلی به وفور یافت می شود در این روش کاملا حذف شده است .

 این در حالی است که امکان استفاده مجدد این نانو کاتالیزور به دفعات زیاد به راحتی فراهم است .

دکتر عبدالرضا رضایی فرد افزود : این ویژگی برجسته برای این نانو کاتالیزور به همراه استفاده از اکسیژن وآب که هر دو از مواد پاک زیست محیطی هستند امکان بکارگیری روش ارائه شده در این مقاله را به عنوان یک روش ممتاز در صنعت فراهم کرده است .

این پژوهش بخشی از پایان نامه رضا حداد دانشجو دکتری شیمی معدنی دانشگاه بیرجند است که با راهنمایی دکتر عبدالرضا رضایی فر و دکتر معصومه جعفر پور اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند و مشاوره دکتر محمد حکیمی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مشهد انجام شده است .

منبع: معاونت اطلاعات واخبار مرکز خراسان جنوبی