جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

چاه طالب و کریموی سرایان، رکوردداران بارش‌های خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

چاه طالب و کریموی سرایان، رکوردداران بارش‌های خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: پس از روستای کریموی سرایان با ۲۰ سانتی متر چاه طالب و کریموی سرایان، رکوردداران بارش‌های خراسان جنوبیبارش برف ، بیشترین بارش‌های برف در انارستانک و مهوید فردوس با یک سانتی متر گزارش شد.
نخعی افزود: روستای چاه طالب در سرایان با ۳۴ میلیمتر بیشترین میزان بارندگی را به خود اختصاص داد که پس از آن بیشترین بارندگی‌ها به ترتیب در محمدآباد پسکوه قاین با ۳۰ میلیمتر، بغداده سرایان ۲۹ میلیمتر، چاهداشی نهبندان ۲۷ میلیمتر، قدمگاه نهبندان ۲۶ میلیمتر، انارستانک فردوس ۲۴ میلیمتر، شهر قاین، روستاهای خور  خوسف  و  حسین آباد نهبندان ۲۲ میلیمتر، نهبندان ۲۰ میلیمتر و سه قلعه سرایان با ۱۸ میلیمتر گزارش شد.