جهش تولید | پنج‌شنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۹

چاخ لق - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

چاخ لق

 

«چاخ لق» با نام علمی (Burhinus Oedicnemus ) و نام انگلیسی (Stone curlew) نام یک پرنده از تیره «تلیله‌ایان» است.

این پرنده در زمین های سنگلاخی یا شنی، اراضی بایر و نیمه کوهستانی و گاهی نیز در کشتزارها به سر می برد. در زمستان ها در سواحل دریا نیز دیده می شود.

در ایران، تابستان ها نسبتا فراوان است و در جزایر دریاچه ارومیه و سواحل خلیج فارس تولید مثل می کند.

طول بدن چاخ‌لق ۴۰ سانتی‌متر است و دارای دودیسی جنسی نیست. این پرنده جثه به نسبت بزرگی دارد. پر و بالش قهوه ای مایل به خاکستری و نر و ماده همشکل اند. دم نسبتا بلند، منقار کلفت و زرد رنگ با نوک سیاه و چشمانش زرد رنگ است.

اغلب در زیستگاه های خشک، با پاهای بلند و زرد رنگش دیده می شود. در پرواز، دو نوار بالی سفید در پشتش دیده شده که هنگام بسته بودن بال ها، یکی از آن دو را به طور کامل می توان دید. شاهپرهای بال سیاه است که در نیمه داخلی نوک آنها، لکه های سفیدی دیده می شود. روتنه قهوه ای با طرح بال سیاه و سفید و پیش بال قهوه ای رنگ است. هنگام دویدن با حالتی خجل مانند، سر خود را پایین گرفته و بدن را قوز می کند، در حالی که پاها را زیر بدن به حالت افقی تاکرده است روی زمین استراحت می کند و هنگام احساس خطر بدن خود را پهن و سرش را روی زمین می گذارد.

معمولا در ارتفاع کم و با بال زدن‌های آرام و مرتب پرواز می کند و گاهگاهی نیز بالبازروی می کند ولی هنگام غروب ضمن حرکت دسته‌جمعی، پروازهای نامنظمی نیز از خود نشان می دهد.

صدای این پرنده شبیه گیلانشاه و به صورت «کور – لی» و نیز شبیه صدف خوار«کو- بیک،کو – بیک» شنیده می شود.