رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸

پیگیری مسابقات فوتسال جام رمضان در بیرجند و طبس - نمایش محتوای خبر

 

 

پیگیری مسابقات فوتسال جام رمضان در بیرجند و طبس

ادامه مسابقات فوتسال جام رمضان در بیرجند و طبس برگزار شد.

-پیگیری مسابقات فوتسال جام رمضان بیرجند با 5 دیدار:

مسابقات فوتسال جام رمضان بیرجند با 5 دیدار پیگیری شد.

تیم های نوین نوفرست، درنمای شرق، کویرزدا، کویرتایر و منطقه ویژه اقتصادی پیروز میدان شدند.

برگزاری مسابقات فوتسال جام شهدای دانش آموز طبس:

در مسابقات فوتسال جام شهدای دانش آموز طبس هم املاک گلشن و مجتمع طبس حریفان خود را شکست دادند و تیمهای شهدای محمداباد و ستاره کویر 3-3 شدند.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی