رونق تولید ملی | جمعه، ۱ آذر ۱۳۹۸

پیش بینی هوای فردای استان - نمایش محتوای خبر

 

 

پیش بینی هوای فردای استان

آسمان فردای استان آرام است و هواشناسی پیش بینی کرده که هوا ابری و نیمه ابری باشد .