رونق تولید ملی | جمعه، ۱۵ آذر ۱۳۹۸

پیشرفت 98 درصدی بزرگترین بیمارستان خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

پیشرفت 98 درصدی بزرگترین بیمارستان خراسان جنوبی

بزرگترین بیمارستان خراسان جنوبی پیشرفت 98 درصدی داشته است.

بیمارستان 200 تختخوابی رازی بیرجند بزگترین بیمارستان خراسان جنوبی با پیشرفت 98 درصدی دی ماه امسال به بهره برداری می رسد.

دکتر باریک بین، معاون توسعه و مدیریت منابع نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: ساخت این بیمارستان در سال 86 آغاز شده که ساختمان اصلی آن دارای 98 درصد پیشرفت فیزیکی بوده ولی با ساختمانهای الحاقی، محوطه و ساختمان اصلی در مجموع پیشرفت آن 85 درصدی است .

دکتر باریک بین با بیان اینکه به تدریج تجهیزات آن از سوی هیات امنای ارزی وزارت بهداشت خریداری شده افزود: این تجهیزات با 12 کامیون شامل وسایل تجهیزات بیمارستان و 4 کامیون نیز وسایلی نظیر رادیولوژی دیجیتال به بیرجند آمده که بخشی از آن در حال نصب است.  

وی با بیان اینکه امسال بودجه ای به این بیمارستان اختصاص نیافته گفت: برای اتمام پروژه به 15 میلیارد تومان نیاز است که در سفر وزیر بهداشت مقرر شد با پرداخت هزینه موردنظر این بیمارستان به زودی به اتمام برسد.

معاون توسعه و مدیریت منابع نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: تاکنون بالغ بر 66 میلیارد تومان برای ساخت این بیمارستان هزینه شده و حدود 70 میلیارد تومان نیز از سوی هیات امنای ارزی وزارت بهداشت جهت خرید تجهیزات این بیمارستان اختصاص و هزینه خواهد شد .

وی از کامل شدن تجهیزات هتلینگ بیمارستان خبر داد و گفت: یک بخش از این بیمارستان ظرف یکی دو ماه آینده به بهره برداری می رسد.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی