رونق تولید ملی | دوشنبه، ۳۱ تیر ۱۳۹۸

پیشرفت 85 درصدی اتاقهای زایمان LDR بیمارستان نهبندان - نمایش محتوای خبر

 

 

پیشرفت 85 درصدی اتاقهای زایمان LDR بیمارستان نهبندان

اتاقهای زایمان LDR بیمارستان نهبندان پیشرفت دارد.

اتاقهای زایمان LDR بیمارستان نهبندان پیشرفت دارد.

ساخت اتاقهای زایمانLDR  بیمارستان شهید آتشدست نهبندان 85 درصد پیشرفت دارد.

علیرضا فرید هاشمی، رئیس شبکه بهداشت و درمان نهبندان گفت: ساخت یک بلوک زایمانی با سه اتاق LDR از سال 94 در بیمارستان شهید آتشدست نهبندان آغاز شده است که برای ساخت این اتاقها تاکنون 400 میلیون تومان از سوی معاونت درمان وزارت بهداشت اختصاص یافته است.

علیرضا فرید هاشمی افزود: برای تکمیل ساخت این اتاقهای زایمان 170 میلیون تومان دیگر نیاز است که در صورت تأمین این اعتبار و تجهیز اتاقها از سوی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، اتاقهای LDR بیمارستان شهید آتشدست نهبندان، اردیبهشت 96 به بهره برداری می رسد.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی